Hydraulisch en hydro-

morfologisch modelonderzoek

 

 Daarnaast wordt momenteel geŽxperimenteerd met HEC en CCHE1D en met 2- en 3 dimensionale modellen zoals CCHE2D en MD_SWMS.
Met 2- en 3 dimensionale numerieke modellen kunnen de hydromorfologische effecten van bijvoorbeeld bochtstroming worden berekend

CCHE2D

 

CCHE2D biedt mogelijkheden om veranderingen in de hydromorfologie te onderzoeken. Dit kan een handig hulpmiddel zijn bij het ontwerpen en het monitoren van beekherstelprojecten.

oorspronkelijke bedding

                         bedding na een maatgevende afvoer

 

MD_SWMS

 

 

MD_SWMS biedt mogelijkheden om zowel 2 als 3 dimensionale analyses te verrichten.

Dit is een nuttig instrument bij de bestudering van veranderingen in de hydromorfologie, bijvoorbeeld als gevolg van aangepast beheer en onderhoud. Het kan ook worden gebruikt om de optimale profielen te ontwerpen

 

 

 

 

LWRO besteed veel zorg aan het functioneren van watersystemen en het onderzoek daarvan. Dit wordt ook zoveel mogelijk getoetst aan de praktijk met behulp van meetgegevens, gebiedskennis en praktijkervaringen. Hiermee wordt voorkomen dat prat wordt gegaan op alleen theoretische kennis en modelresultaten.