Ondersteuning en detachering

 

 

Voor de volgende opdrachtgevers heeft LWRO ondersteuning verleent in de vorm van detachering of projecten.
Waterschap Roer en Overmaas
Ondersteuning als hydroloog bij de afdeling Beleid Onderzoek en Advies.

Voornaamste activiteiten betroffen het leveren van hydrologische bijdragen aan de monitoringrapportages en het verrichten van modelonderzoek met SOBEK om de hydraulische effecten te bepalen van vegetatieontwikkeling. 

 
Movares Water
Detachering als senior adviseur Waterkwantiteit bij de afdeling Integraal Waterbeheer.

Deze functie bestond uit een combinatie van strategische en inhoudelijke advisering, inhoudelijke kennisontwikkeling en visieontwikkeling. 

 
Gemeente Weert
Detachering als senior beleidsmedewerker water bij de afdeling Inrichting Openbare Ruimte.

Deze functie bestond uit een combinatie van beleidsontwikkeling en uitvoering op het gebied van riolering en grondwaterbeheer.

 
Waterschap Aa en Maas
Detachering als interim medewerker Waterbeheer B bij het district Boven Aa.

Deze functie bestond uit een combinatie van co÷rdinatie, advisering, visieontwikkeling en beleidsvorming.

Waterschap Zeeuwse Eilanden
Detachering als interim clusterco÷rdinator Waterkwantiteit en Ruimtelijke Ordening bij de afdeling Planvorming Waterhuishouding.

Deze functie bestond uit een combinatie van leidinggeven, inhoudelijke visieontwikkeling en beleidsvorming.